back

Algemene Voorwaarden


 1. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn aanbod. Het vragen hiernaar wordt als ongewenst ervaren.

 2. Voor aanvang van uw eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

 3. Indien u reeds onder behandeling bent van een arts, therapeut, specialist of anderszins, kan ik u vragen of u wilt overleggen met uw behandelaar of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Dit geldt tevens voor medicijngebruik.

 4. Indien u informatie achterhoudt over (eventuele) ziektes, blessures en dergelijke dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de eventuele resultaten of gevolgen van de door mij gegeven massage.

 5. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

 6. Bij annulering tot 24 uur voor de gereserveerde afspraak wordt het verschuldigde bedrag niet in rekening gebracht. Zonder annulering, of bij een annulering binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het totaal bedrag van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

 7. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 8. De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

 9. Ethiek en hygiëne staan binnen mijn praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk LIJV verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 10. Vanuit het oogpunt van hygiëne wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettig om te werken, maar ook voor uzelf bij het ondergaan van de behandeling.

 11. Massagepraktijk LIJV zorgt voor schone handdoeken en oliën.

 12. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of op stil gezet te worden tijdens de behandeling.

 13. Massagepraktijk LIJV behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.

 

Lijv massage bank
Lijv massage tafel
Pagination
Previous Slide
Next Slide

 

Ontspannings-massage met magnesium

Ontspannings-massage met magnesium

Bij deze ontspannings-massage krijgen uw voeten een magnesiumgel pakking en wordt gewerkt met magnesiumolie.
Ontspannings-massage met kruidenstempels

Ontspannings-massage met kruidenstempels

Een massage met kruidenstempels activeert de stofwisseling en verbetert de bloedsomloop. De kruiden ontslakken, regenereren en verzorgen de huid op intensieve wijze. De warmte heeft ook een positieve invloed op de doorbloeding.
Fibromyalgie massage

Fibromyalgie massage

Fibromassage is één van de gunstigste behandelingsmethoden voor Fibromyalgie patiënten. Het doel is pijnbestrijding en/of slaapbevordering.

Massage bij kanker

Massage bij kanker

Een massage kan helpen om weer in evenwicht te komen, het hoofd leeg te maken en even niet meer te hoeven denken aan het ziek zijn. Aandacht voor uzelf. Het verlicht en ondersteunt het genezingsproces en heeft o.a. een positieve werking op de slaap en vermindering van stress.